Uncategorized

REPOST: MPD’s Statement and MPD Policies Regarding Immigration (English/Spanish/Somali)

We are continuing to get questions about immigration enforcement within the city of Minneapolis, so we would like to repost our statement and videos concerning immigration that we put out last November. Below you can find the statement and video in English, Spanish, and Somali. 


ENGLISH

The MPD values the contributions of the immigrant communities within the city we serve, and their important role in justice and safety in the City of Minneapolis.

MPD Statement:

“There has been much discussion on a national level about local law enforcement and immigration. The Minneapolis Police Department uses the following ordinance to govern its actions.

The Minneapolis Code of Ordinances, Title 2, Chapter 19 states:

Public safety officials shall not undertake any law enforcement action for the purpose of detecting the presence of undocumented persons, or to verify immigration status, including but not limited to questioning any person or persons about their immigration status.”

MPD has a policy in place known as “Police Authority in Immigration Matters.”

“The United States Code empowers the U.S. Citizen and Immigration Services (USCIS) and Immigration and Customs Enforcement (ICE), Department of Homeland Security, as the sole authority in immigration matters. This means that state and local law enforcement agencies have no authority with respect to immigration violations.

Officers shall not independently undertake to approach, interview, interrogate, detain or arrest any suspected illegal alien or refugee when potential violation of the federal immigration law is the principal issue. Neither shall any officer independently seek to ascertain a suspected illegal alien’s status.”

(You can find a Spanish and Somali version of this video on our facebook page or at insidempd.com.)

—We are continuing to get questions about the MPD’s role in immigration enforcement, so we would like to repost our statement and videos concerning immigration that we put out last November. This video is in Spanish, we also posted videos in English and Somali on our Facebook page and on InsideMPD.com—


SPANISH

El departamento de policía valora las contribuciones de las comunidades inmigrantes en la ciudad en cuál servimos, al igual que su parte importante en la seguridad y justicia en la ciudad de Minneapolis.

MPD Statement (translated by Officer Carlos Baires Escobar)

Recientemente se ha visto mucha discusión a nivel nacional acerca de la policía local e inmigración. La policía de Minneapolis utiliza la siguiente ordenanza que gobierna sus acciones.

Código de Ordenanzas de Minneapolis, Titulo 2, Capitulo 19 dice:

Oficiales de seguridad pública no deberán emprender ninguna acción de aplicación de ley con el propósito a detectar la existencia de personas indocumentadas, o verificar estado migratorio, incluyendo pero no limitado a interrogación de persona o personas respecto a su estado migratorio.

La policía de Minneapolis tiene una regla en función nombrada Autoridad Policial en Asuntos Migratorios.

El Código de Los Estados Unidos Apodera a Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EEUU (USCIS), al Servicio de Ejecución de Inmigración y Aduanas (ICE),  al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como las únicas autoridades en asuntos migratorios. Esto significa que las agencias policiales estatales y locales, no tienen autoridad en asuntos correspondientes a violaciones migratorias.

Oficiales no deberán emprender enfoques independientes, entrevistar, interrogar, detener o arrestar ningún extranjero sospecho de ser ilegal o refugiado cuando el problema principal sea posiblemente violación federal de leyes migratorias. Tampoco deberá el oficial independientemente buscar comprobar el estado migratorio de alguna persona sospecha de ser extranjero ilegal.


SOMALI

Ciidanaka poliiska magaalada Minneapolis  waxay aad u  tixgalinayaan hormarka weyn iyo sharafta ey daka immigrantiska ah   ay kusoo kordiyeen magaalada Minneapolis  ee aan u adeegno. Waxaan ugu adeegnaa daka ku nool magaalada Minneapolis cadaalad iyo nabadgalyo.

MPD Statement (translated by Officer Mukhtar Abdulkadir)

Arin ku saabasan poliiska siday ula dhaqmi doonaan daka qaxootiga ah ama aan sharciga ku laheyn wadanka yaa gaartay heer qaran.

Hadaba ciidanka polisska magaalada Minneapolis waxay isticmaalan xeer sharci  udagan magaalada si ay ula dhaqamaan dadkaas.

Qodobka sharciga magaaleedka Minneapolis ee cinwaankiisa uu yahay 2, juskiisa sagaal iyo tobnaad wuxuu leeyahay sidatan soo socota.

Ciidanka magaalada poliiska Minneapolis um banaana in ay ka qaaadaan tallabo sharci oo u jeedadeedu tahay in ay raadiyaan joogintaanka dadka aan sharci ku laheeyn wadanka mareykanka.

Ama ay qok weydiiyaan xaalada sharicigiisa.

Taa macnaheedu waxaa waaye qok la weydiiyo citizenshipkiisa.

Minneapolis poliiskeeda wuxuu leeyaha xeer hosaad uqoran oo looyaqaan police authority in immigration matters.

Oo macnaheedu yahay awwoda poliisku u leeyahay arimaha socdaalka.

Sideedaba the united states dastuurka u dagan oo kusaabsan imiigration wuxuu awooda siinayaan wazaaradaha federaalka ah ee soo soda.

United States Citizenship and Immigration Services,(USCIS) Immigration and Customs Enforcement (ICE) Department of Homeland Security(DHS)

Taa macanhaeedu waxaa waaye Minnesota sharci gobaleedka u dagan iyo kan u digan Minneapolis wax awooda ma siinayo ciidanka poliiska gobalka iyo kan magaalada Minneapolis in ay arrinta immigraationka faraha lagalaan.

Askarta Minneapolis mamnuuc ayey ka tahay in ay iskood wok ama dad ay ku tuhmaan soo galooti aan sharci wadanak ku laheyn ama qaxooti ah ..Iska istaajiyaan, ama wareystaan ,ama ay kahadlisiiyaan,ama qafaashaan, ama xiraan haddi qofkaas dambiga uu galay uu yahay sharcidaro lee uu ku jog.

Taa macnaheedu waxaa waaye mathalan qof haduu wax xado xadid kaliya ayaan lags xidi karaan ee sharci daro kaligeed kuma xiri karaan askrta magaalada Minneapolis.